[LYRICS] Rethabile Khumalo – Hlonipha

[LYRICS] Rethabile Khumalo – Hlonipha

Ngayiboni ndlela idlozi livumile

Abantu abadala  camagu

Ilanga libalele kwakhanya nakimi

Ngayiboni ndlela idlozi livumile

Abantu abadala  camagu

 

Iyona indlela lena

Mabekhuluma nawe ubona isalakutshelwa

Sibona ngomopho

Ngiyashweleza Camagu

Iyona indlela lena

Mabekhuluma nawe ubona

Ubolalela

Iphikankani

Lifela enkanini

Abantu abadala Camagu

(Ukuze intsuku zakho zande)

Hlonipha Hlonipha

Uyihlo nonyoko emhlabeni

Hlonipha uMdali

Hlonipha abalele

Hlonipha Hlonipha

Uyihlo nonyoko emhlabeni

Hlonipha uMdali

Hlonipha abalele

Ha ha ye shee ye weeh

Ha ha ye shee ye mmmm

Shee wee ye sheee wooh ye she mmmm

Ha ha ye shee ye weeh

Ha ha ye shee ye mmmm

Shee wee ye sheee wooh ye yo she mmmm

 

Hlonipha  uMdali

Ngabe nganginga

Mlalelanga uMama

Mhlambe ngaba angikho

Mlambe angisekho

Ngabe nganginga

Mlalelanga uMama

Mhlambe ngaba angikho

Mlambe angisekho

Ngiyazi uzongishisela

Impempo uMama hayi

uMama nami ngasizwa ukulalela

uMama wami

Wathi mtanami Hlonipha uzokhula

 

Hlonipha Hlonipha

Uyihlo nonyoko emhlabeni

Hlonipha uMdali

Hlonipha abalele

Hlonipha Hlonipha

Hlonipha Hlonipha

Uyihlo nonyoko emhlabeni

Hlonipha uMdali

Hlonipha abalele

Hlonipha Hlonipha

 

Ha ha ye shee ye weeh

Ha ha ye shee ye mmmm

Shee wee ye sheee wooh ye yo she mmmm

Camagu shweleza

Ha ha ye shee ye weeh

Ha ha ye shee ye mmmm

Shee wee ye sheee wooh ye yo she mmmm

Ha ha ha ye