[LYRICS] Soa mattri – Uthando

[LYRICS] Soa mattrix, SoulfulG & Shaun101 – Uthando

[LYRICS] Soa mattrix, SoulfulG & Shaun101 – Uthando

Wena
Ungokhethiwe ngabaphansi
K’dala
Ngizulazula, ngifuna wena
Wena
Ungokhethiwe ngabaphansi
K’dala ngizulazula, ng’funa wena
Uthando ‘lungaka
Uthando olungaka, thando ‘lungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka, ‘thando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka, uthando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka, thando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Wena
Ungokhethiwe ngabaphansi
K’dala
Ngizulazula, ngifuna wena
Baby, ungokhethiwe ngabaphansi
K’dala
Ngizulazula, ngifuna wena
Uthando olungaka
Uthando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka
Uthando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka
Uthando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka
Uthando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
You loved me
You raised me
You nurtured me
You my everything
My pride and joy
Ungubambo lwami
Nginje nginje ngenxa yakho
Nginje nginje yi mpatho yakho
Nginje nginje uthando lwakho
Ndiyabulela baby
I am who I am today
Nguwe bambo lwami
I am who I am today
Nguwe sthandwa sam
Baby (wena)
Lovey (ukhethiwe ngabaphansi)
Baby (k’dala)
Wena
Ungokhethiwe ngabaphansi
K’dala ngizulazula, ng’funa wena
Wena
Ungokhethiwe ngabaphansi
K’dala
Ngizulazula, ng’funa wena
Uthando olungaka, thando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka
Uthando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka
Uthando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka
Uthando olungaka
Uthando olungaka
Ngaze ngabon’ uthando olungaka