Snymaan Ndiyo Lwa Lyrics

Snymaan - Ndiyolwa (Audio)

Snymaan Ndiyo Lwa Lyrics

Snymaan Ndiyolwa Lyrics Mp3 Download Fakaza: Snymaan’s struggle continues with the release of his second single, #Ndiyolwa, a war cry in which he inspires us to fight for our purpose against all odds. NdeLwa.

Lyrics:

(Chorus)
Namhlanje ndiyolwa
Ngoku likum icekwa
Ndime ngenqayi elangeni
Amandla ndiwathatha embokweni
[X2]
Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni
Ingoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni

(Verse1)
Mayibizwe ingoma
mayibhotywe imbola
Maziwe indonga
Mayibizwe ingoma
Elijah MaSabatha
Bathi siyabathakatha
Bakhusele moy’ongcwele ubashiya njani na?
Ndiyaqaqamba
Ndingena ngentlantsi yomlilo nditshis’ematheni
Ndiyaqaqamba
Ndingena embokweni ndivuthe ndinishisye emlotheni
Ndiyaqaqamba
Ndingena ngentlantsi yomlilo nditshis’ematheni
Ndiyaqaqamba
Ndingena embokweni ndivuthe ndinishisye emlotheni
Ndiyaqaqamba ndithemb’uvile
Angeke ndiphinde okwesithathu
Ndiyacela andifuni sizathu
Ndiyaqaqamba ndithemb’uvile
Angeke ndiphinde okwesithathu
Ndiyacela andifuni sizathu

[CHORUS]

(Verse2)
Kutywatyushwa intonga
Akukho ndoda enye ekhuzayo kunzima kukhala amaquza
Konyuka amahlombe
Ndibona kunzima koontemekwane
Yikhombe ngentonga
Indoda eculayo yinike iyhuba lokuthetha
Ndibabamba ngenkolo
Oodade bekhuza Snymaan!
Qabela amtyholo
Ndibetha iqakala ndilandela ngehlombe
Gxuma gxuma ungalimala lihlombe
Igoma ndiyithatha emoyeni
Amandla ndiwathatha embokweni
Iinkosi zindibiza inkokheli
Ndifana notata uManeli
Ndiphumelele idabi ndihamba neenkozo

[BACK TO CHORUS]