Kholeka Songs & Album (2020)

Kholeka - Semphete

Kholeka Songs & Album (2020)

Kholeka is a South Africa talented Christian/Gospel Singer, Kholeka Songs has hit singles like “Kholeka-UnguThixo”, “Ndiyakholwa” and other songs. Kholeka performs under Genre of Christian/Gospel and has made name for herself the south Africa Music industry, The artist has performed with the local and international act and other top artistes in the South African Music industry. He had a wonderful year in 2019 is set to take create more magic.

Kholeka is unique and also associated with its people. With her songs she has top Chart on the south Africa Radio playlist over time and also in the lips of every South African

Here are the top 10 songs from Kholeka released. Feel free to suggest to the song below.

 • Aphelil’ Amathemba
 • Bawo Wethu
 • Masizilungiselele
 • Uthembeni
 • Sikwenza Mkhulu
 • Konke Kuvela Kuye
 • Lindamandla
 • Ngivumele
 • Umbulalelani
 • Akahlulwa
 • One God
 • Alibuyi Lilambatha (Live)
 • Egolgotha
 • Khilikithi
 • Uzenzile
 • Ngiph’amandla
 • Nceku Yami
 • Uzundikhumbule
 • Kuzo Zonke Izindlela
 • Unguthixo
 • Uyamangalisa
 • Ikherubime Ne Serafime
 • Sabela Uyabizwa
 • Uyabizwa
 • Ndinomhlobo (Live)
 • No Battle, No Blessing
 • Sizombona Ngezeno
 • Ewe Siyakuvuma
 • Kuzodlula
 • Indlela
 • Ndiliqule
 • Eli Vangeli
 • Khala Kuye
 • Makadunyiswe
 • Usihole
 • Ngiyafisa
 • Masibheke Ku Jehova
 • Intliziyo Zethu
 • Amen
 • Khulul’umoya Wakho
 • Uyesu’yabathanda
 • Thank You Jesus
 • Khilikiyhi
 • Ntonga Yam
 • Inhliziyo Yami
 • Baleseng
 • Baba Yini
 • Mandihambe
 • Ngiyakulangazelela
 • Ngiyazithoba

Kholeka – Your Word – Izwi Lakho – Alibuyi Lilambatha

Kholeka-UnguThixo (Live)

Ndiyakholwa (Live)

Kholeka – Bawo Wethu

Kholeka – Ndinomhlobo

Kholeka – Akahlulwa

Ewe Siyakuvuma

Ngingumfokazi

Kholeka Kuzo zonke izindlela zami