Mduduzi – Isiginci Lyrics

Mduduzi - Isiginci Lyrics

Mduduzi Isiginci Lyrics Mp3 Download: Fakaza, Listen to Big Zulu online and enjoy The Lyrics, Video of your favorite Local Songs and Hip-hop music delivered to you in South Africa

People search for Mduduzi most Hit song on the South African Music industry and here are songs available on Fakaza Music, Youtube Music with a speed downloads @ 320kbps in free mp3 format.

Stream, Listen, Share

The Lyrics for Isiginci (feat. Big Zulu) by Mduduzi have been translated

Shwele!!
Kukhal’isginci sakho enhlizweniyami
Umasumamatheka ngivele ng’zule

Ndibon’ubuhle bakho ikhanda lizule
Kodwa k’vele kuthi huu uma ng’cabanga ndithand’ intombenhle kangaka
Sengicabangile mina ngiyosebenza
Wangenz’ umuntu ungibona mna ngyakthanda
Wangenz’ umuntu undibona mna ndiyakthanda
Khaw’tshel umama no baba inkomo zikhona
(Zikhona, zikhona)

Seng’shoda ngawe sthandwa sami ngibe yindoda
Akekh’ omuny’ onothand’ olunjena
Nguwe wedwa sthandwa sam’ enhlizweni yami
Anginamali futh’ anginakarri
Kodw uthando lwami luyohlala luhlezi kuwe
Yingakho ngithi kukhal’ esakho isiginci enhlizweni yami
Nengqondo yam’ ihlal’ icinga ngawe
(Mhh)

Kukhal’ isginci sakh’ enhlizweni yami
Umasumamatheka ngivele ngzule
Ndibon’ ubuhle bakho ikhanda lizule
Kodwa kvele kuthi huuuma ng’cabanga ng’thand’ intombenhlekangaka
Sengicabangile mina ngiyosebenza
Wangenz’ umuntu ungibona mna ng’yakthanda
Wangenz’ umuntu ungibona mna ng’yakthanda
(Mhh)

Olwenkawu gegelagege nongenankom’ uyayidl’ inyama
Sizala abantu kodwa siqom’ izinyamazane
Ay’nabhas’kidi khuz’emakethe sphalaphala
Aawuuu ndon’ yamanz’ ang’namagama
Bathi mntanomuntu yaz mangik’bheka kuthi huu
Nhliziy’ igcwal uthand’ ivel ishaye ithi guu
Shhh ungatshel abant ungayithi vuu
As’khohlwe onondab’ mabakhulum’ akuthi shu
Ngilos’ yami oh themba lami bambo lwami
Mntanonomuntu, spononosami ulaviwami
Swithi wami, nhliziyo yam’ udali wami
Ngak’biza ngawo wonk’ uthanda liph’ Nkanyezi yami
Imizwilili nhliziyo yam’ ikhal’ isginci
Sizwa wena wedwa nci,nci,nci asiy’bhimbi
My heartbeat uyaz wen kuthand is’ngisi
Ushuni wenkabi i rap woza Mduduzi akukhal’ isginci
Kukhal’ isginci sakho enhlizweni yami
Umasumamatheka ngivel’ ng’zule
Ngibon’ ubuhle bakho ikhand’ lizule
Kodwa k’vele kuthi huu uma ng’cabanga ngthanda intombenhlekangaka
Sengicabangile bona ngiyosebenza
Wangenz’ umuntu ungibona mna ngyakthanda
Wangenz umuntu ungibona mna ngyakthanda
Uyakhumbula ngiqal’ ukukbona
Nhliziyo yagcwal’ injabulo
Yathi nguye lo umaqondana wam…
Ngijabule-jabule
Nhliziyo yam ihlala ikukhumbule
Sthandwa sami ngiw’ ithemba lamiiiiii
Kukhal’ isginci sakh’ enhlizweni yami
Umasumamatheka ngivele ng’zule
Ndibon’ ubuhle bakho ikhanda l’zule
Kodwa kvele kuthi huu uma ng’cabanga ngthanda intombenhlekangaka
Sengicabangile bona ngiyosebenza
Wangenz umuntu ungibona mna ngyakthanda
Wangenz umuntu ungibona mna ngyakthanda
Wamuhle umntanomuntu
Yayinhle ingan’yabantu uzalwa ngubani
Kuvel’ kuthi huu wen’ uthokozis’ inhliziyo yami
Kuvele kuthi huu undibona mna ngyakthanda
(Ngyakthanda …thand.thand)